Undgå at tro at du ikke kan gøre noget ….

 

Kan du gætte hvad det her er:

 

“Mikkel… prøv lige at følge med nu..”

 

“Mikkel ..(din finger banker i bogen) ..fortsæt nu med opgaven”

 

“Mikkel…(du spørg ham, uden han har hånden oppe)…hvad har du som svar her?” Mikkel mumler og ser desorienteret ud

 

Det er såmen dig, der prøver at få Mikkel til at ”holde sig i gang” og være opmærksom i din undervisningstime!

 

Vi befinder os i et klasselokale

 

Der er dansk på skemaet

 

Klassen skal holde sig opmærksomme

 

Flere i klassen er udfordret på  opmærksomheden, men Mikkel bekymrer dig

 

Vidste du at det er vigtigt for elevens opmærksomhed

at vågenheds-niveauet er på et tilpas niveau !!

 

Mikkels vågenheds-niveau er for lavt når han skal sidde stille i mere passive læringsseancer (..lytte, arbejde selvstændigt, kollektiv gennemgang …)

 

Det du kan se er at:

 

Han flader helt ud i undervisningen

Det er svært at holde ham i gang

Han får ikke lavet ret meget

 

I teamet er i enige om at:

§  Han smiler og nikker, men stirrer efter kort tid ud af vinduet eller ligger hen over bordet

§  der skal typisk flere fysiske små puf til for, at han går i gang med opgaven eller fortsætter opgaven

§  han “falder ud” af især selvstændigt stillesiddende arbejde, der typisk omfatter en blyant i hånden eller længere opmærksomhedsseancer

§  i klasselokalet virker han passiv og træt, men i andre fag, hvor kroppen inddrages, går det langt bedre og i frikvarterer er han godt igang

 

Til sagen:

Indtil nu har du ikke vidst, at du kunne gøre noget ved det…

Jo – altså du har prøvet, det du plejer

Men hverdagen går hurtigt…

Det er nok sådan det er, tænker du. 

 

Han er nok bare ikke så motiveret for bøgerne…??

 

Hvad nu hvis …..

 

Hvad nu hvis at Mikkel har en lavere vågenhed?

 

Hvad nu hvis du kunne få viden, så du kunne opkvalificere dine kompetencer og hjælpe elevers vågenhed, så de kunne være mest muligt opmærksomme?

 

Hvad nu hvis du kunne få helt konkrete ideer til, hvad du kunne gøre på klasseniveau, der kunne støtte Mikkel i en mere aktiv deltagelse?

 

Hvad nu hvis du kunne få konkrete fif på elevniveau, som du kunne afprøve og forsøge at hjælpe Mikkel med, så han får mulighed for at holde sit vågenhedsniveau?

 

Jamen så skal man jo på kursus og få den viden… tænker du

 

Næææ det behøver du ikke!

 

Det er faktisk muligt at få fingrene i den viden via mit onlineprodukt

 

Energi Boost

 

For det er spækket med viden og konkrete ideer!

 

Der er mange gode fordele ved et onlineprodukt

 

Når du og din skole har købt det

 

så kan alle på jeres EAN nr. bruge denne viden

 

Det er win win for dig og dine kollegaer, der kunne have brug for den viden lige nu

 

Det er win win for dine kollegaer, der om 1 år har brug for denne viden, men bare ikke lige nu

 

Det er win win for din leder, som bliver nødt til at få pengene til at strække sig så langt som muligt, men ikke vil spare på den viden, som I skal have

 

Du skal blot sørge for, at du som kontaktperson downloader det til skolens drev og derfra kan ALLE bruge det, når det er brug for det

 

Er du blevet nysgerrig?

 

Frem til fredag den 22. marts. 2019

kan du købe 

Energi Boost 

til

40 % rabat!

 

 

Normalpris for online-produktet ENERGI BOOST er

998 kr m/moms.

Jeg har allerede trukket rabatten fra

så nu her er prisen 598 kr. m/moms

HUSK mine produkter ligger online og skal downloades til skolen via den kontaktperson, der bestiller.

KH

Lill

Drikkedunke stjæler elevernes opmærksomhed!

Indlægget indeholder affiliatelink… øh…hvad er det?

Klasseledelse og drikkedunke

Jeg ved ikke om du har tænkt over

at din måde at lede din klasse på

blandt andet kunne handle om at skærpe elevernes opmærksomhed mest muligt.

Klasseledelse rummer MANGE aspekter,

men spørger du mig

så er mit fokus i første omgang elevernes opmærksomhed

UDEN den =

begrænset læring

mindre flow

mere uro

Så hvis du har klasser med drikkedunke,

der står fremme i undervisningen på elevbordene.

Så kunne du måske have glæde af dette blogindlæg 

Læs resten

7 konkrete ideer til inklusion i praksis

Indlægget indeholder affiliatelink… øh…hvad er det?

Der findes mange muligheder for at støtte elever/klasser. Det kan blandt andet ske ved at tilføre fysiske ting, der støtter op om at lære.

Min oplevelse er, at der er mange ideer, vi kan i gangsætte, som kan gøre en forskel.

Det er bare ofte jeg oplever, at man ikke lige vidste, der var nogle muligheder.

Men her har du 7 muligheder!! Læs resten

Robusthed og Skole

Indlægget indeholder affiliatelink… øh…hvad er det?

Robusthed og Skole

Danske skolebørn er pressede! Det er forskerne enige om (Folkeskolen 22, 2018)

Sidste år påpegede en rapport på, at næsten hver fjerde elev mistrives i en grad, så de har behov for særlig støtte (Center for skoleforskning)

Begreber som robusthed og resiliens bliver flittigt beskrevet for tiden

og jeg får det indtryk, at eleverne “mangler” noget …

Læs resten

Når energien er væk

Indlægget indeholder affiliatelink… øh…hvad er det?

Når energien er væk

Mange børn og unge kan blive påvirket af “den mørke tid”.

Især i Norden ved vi, at mange mennesker bliver mere triste og energiforladte, når mørket omslutter os på denne tid af året.

Mange børn og unge med særlige behov er ofte sensitive over for “den mørke tid”( ihvertfald flere af dem, som jeg har været i berøringsflade med… både som lærer og senere som fx vejleder).

Det kan betyde, at man som lærer, pædagog eller forældre synes, at barnet ikke fungerer så godt som ellers og man kan blive bekymret. Læs resten

Når legen er svær

Indlægget indeholder affiliatelink… øh…hvad er det?

Det er ikke sjældent, at vejledning kommer til også at dreje sig om elevens eller elevers udfordringer med at lykkedes i det sociale samspil

Det kunne især være i frie samspil situationer som frikvarterer eller “skift” fx omklædning eller ved garderoben.

Når nogle elever er udfordrede på at lykkedes, er jeg altid nysgerrig efter, hvad det kunne handle om?

Læs resten

Differentiering

Indlægget indeholder affiliatelink… øh…hvad er det?

Måske har det også ramt dig, det der med differentiering?

Jeg oplever rigtig mange, der ikke synes, det er så nemt og at det kan blive uoverskueligt.

I mit perspektiv er differentiering vigtig, ja faktisk essentielt, for at favne den mangfoldighed af elever, der skal undervises.

Ofte er der fokus på den fag-faglige kontekst, når vi skal forholde os til differentiering,

men der er faktisk mange andre steder en differentiering kan finde sted (ift. de behov der kan være, så eleven/elever lærer bedst)

Læs resten

APPS hjælper din elev

Jeg er optaget af, hvordan vi øger elevers faglige deltagelsesgrad i skolen.

Mange af de elever, som jeg er inde og vejlede omkring, har oftest nogle sårbarheder der gør,

at de kan have svært ved at vise, hvad de faktisk kan.

Der kan ske dét, at der bliver en overfokusering på den adfærd eleven har/får ( ofte for at undslippe det faglige krav der bliver for svært)

fremfor at vi får fat i, hvad det handler om.

Få tips til 3 apps i dette blogindlæg, som andre har haft glæde at at inddrage i deres undervisning og på den måde hjælpe deres elever i gang Læs resten

Mindfulness, børn og ro

Indlægget indeholder affiliatelink… øh…hvad er det?


Nogen gange har børn med særlige behov for ro.

De er ofte presset i en skolehverdag og på mange af de krav, der stilles. 

Ofte oplever jeg, at elevers adfærd kan være svær at sammenkæde med at de sættes i nogle kravsituationer, der overstiger deres kapacitet

Læs resten

Særlige behov kan ofte ikke ses

Indlægget indeholder affiliatelink… øh…hvad er det?

Særlige behov kan ofte ikke ses

Når jeg vejleder teams omkring enkelte elever,

så skal jeg skabe rum for

at videregive en viden eller oversætte nogle sårbarheder

som kunne handle om adfærd hvor:

  • eleven reagerer uhensigtsmæssigt
  • eleven kommer ikke i gang med opgaven
  • eleven går op til skraldespanden og spidser blyanter hele tiden
  • eleven snakker uafbrudt eller laver lyde
  • eleven ked af det hjemme over skolen, men smiler i skolen
  • eleven ikke kan skrive en sammenhængende tekst
  • eleven vil/kan ikke være med i gymnastik

Altså oversætte HVORFOR eleven af en eller anden grund ikke gør, som de fleste andre elever.

Læs resten