Pædagogiske redskaber

 


Samtale om tanker

Hvilke tanker har du?

Har du samtaler med børn og unge kan dette ark “Hvilke tanker har du?” være et effektivt redskab til på visuel/konkret vis at synliggøre, at der findes forskellige slags tanker.

På arket er tankerne inddelt i farver med hver deres kategori. Fx. grønne tanker = gode/positive taver, sorte tanker = uhensigtsmæssige tanker. Der er også røde, hvide og grå tanker :-).

Min oplevelser er, at flere børn/unge synes, at det er godt at få snakket om tankerne og få dem sorteret på denne måde.

Du kan læse blog indlægget ift. ideer til brug af arket – Samtaler om tanker

Tryk her —–> for at få arket Hvilke tanker har du?


Eleven der snakker hele tiden!

Nogen gange fylder en elev rigtig meget med sin snak. Denne visuelle planche viser konkret og visuelt, hvordan taletiden kan opdeles, således eleven guides i den socialeforståelse af, at andre også har deres taletid eller hvor meget taletid barnet har.

Tryk her for at få arket —–> Taletid


Teenage- og Takt&Tone-sprog

Hvornår bruger jeg ..

Det sker at elever med uhensigtsmæssig sprog faktisk har misforstået kommunikation og sammenhængen mellem hvad og hvordan man kommunikere og i hvilken kontekst det passer til.

Denne simple historie kridter scenarier og strateger op og virker godt for mange elever med særlige behov.

I historien kræver det, at eleven sprogligt kan forstå budskabet. Jeg tænker at de lidt større elever på mellemtrinnet kan bruge den og ellers er det udskolingselever/udskolingsklasser. Historien kan ikke nødvendigvis stå helt alene. Der skal om muligt lige guides og støttes til det den nye adfærd bliver en strategi. Mange voksne undres over at sådan en historier kan hjælpe på vej, men i de allerfleste tilfælde har det givet pote. Så måske noget du kan bruge?

Tryk her for at få arket —-> Hvornår bruger jeg….


Når jeg siger, at jeg er ligeglad …

Når jeg siger..

Jeg har ofte oplevet, at elever siger noget, men mener noget andet Tager vi det eleven siger for “gode varer”, kan vi komme til at misforstå og fejltolke. Måske reagerer vi på det de siger fremfor, hvad det egentligt er et udtryk for?

Dette værktøj har bragt mig videre, så jeg sammen med eleven kunne være detektiv på, hvad det egentligt var på spil og støtte dem i en ny strategi – fremfor eleven fastholdt en strategi, der kunne medføre, at han/hun kunne virke uempatiske. Hjælper vi ikke eleven med et nyt spor, bliver de siddende i rillen. Hvis problem er det? I min tankegang er det os, der skal finde de kreative løsninger og se om vi kan guide eleven videre i ny udvikling. Jeg håber, du kan bruge ideen 🙂

Tryk her for at få arket —> Når jeg siger jeg er Ligeglad


I weekenden har jeg… (elev-hjælpe-ark)

Tryk her for at få arket —->  I weekenden har jeg…


Måle følelsen

Tryk her for at få arket —–> Måle Følelsen


Retningslinjer for drikkedunke i timerne

Tryk her for at få arket —> I timerne må drikken …

Er du nysgerrig efter at læse om mine tanker om drikkedunke der kan ende med at tage opmærksomheden i nogle mere sårbare klasser? Så kig forbi mit indlæg på bloggen. Du kan også trykke på billedet herunder


Jakken og vejret

Tryk her for at få arket —-> Jakken og vejret

I nogle indskolingsklasser eller i specialklasser kan det være en udfordring for elever, når årstiden skifter og jakken skal på igen. På et tidspunkt arbejdede jeg med en børnehaveklasse, hvor de voksne ofte halsede bagefter eleverne for at huske dem på jakken.  Derfor kom denne her op at hænge i garderoben og på døren på vej ud som reminder. Nu var det temperaturen der bestemte og ikke de voksne. Temperatur-termometeret hang ved siden. Resultat = ingen konflikter, nemmere at guide ved at pege og det gjorde en forskel, at det var termometeret der “bestemte”.  Måske kan du bruge ideen?

 

GemGem

GemGem

GemGem

GemGem

GemGem

GemGem

GemGem

GemGem

GemGem

GemGem

GemGem

Del - så bliver jeg glad