Download pædagogiske redskaber

Download pædagogiske redskaber

Her finder du forskellige gratis pædagogiske redskaber som PDF til download.

 

 

 

 

 

OBS! Du kan også downloade under fanebladet “KlasseAgenten” mine plancher Stille, Lyt og Ræk hånden op, samtidig med, at du tilmelder dig mit nyhedsbrev.

 

 

 

 


Hjælp til styr på tankerne!

styr på tankerneHar du samtaler med børn og unge kan dette ark “Styr på tankerne” være et effektivt redskab til på visuel/konkret vis at synliggøre at der findes forskellige slags tanker. På arket er tankerne inddelt i 4 farver med hver deres kategori. Fx. grønne tanker = gode/positive taver, sorte tanker = uhensigtsmæssige tanker. Der er også røde og hvide tanker :-). Min oplevelser er, at flere børn/unge synes det er godt at få snakket om tankerne og få dem sorteret på denne måde.

Du kan læse blog indlægget ift. ideer til brug af arket. 

Tryk her —–> for at få arket Styr på tankerne


Ledelse, struktur og forudsigelig for eleven!

Individuelt H´er kort1Har du tilmeldt dig Nyhedsbrevet her på siden? Her kan du få en plakat med det pædagogiske værkstøj de 9 H´er til ophæng hjemme eller i klassen. Værktøjet viser de spørgsmål som barnet eller den unge skal have svar på for at føle tryghed, holde opmærksomheden, kommer i gang, vide hvad der skal ske osv. 

 

Som en udvikling af dette redskab kan du HER på “download-siden” få et kort med de 9 H´er, hvor du kan skrive specifikt, hvad barnet(eleven) skal. Måske er det ikke vigtigt alle spørgsmål er afdækket, men afprøv hvad der virker og hvilke svar barnet (eleven) har det bedst med at kende. Det kan gøre en forskel!

Tryk her —–>  De 9 H´er

Er du blevet interesseret i Nyhedsbrevet og at få den gratis gave – det pædagogiske redskab – De 9 H´er PLAKAT så tryk her og læs mere


Eleven der snakker hele tiden!

Nogen gange fylder en elev rigtig meget med sin snak. Denne visuelle planche viser konkret og visuelt, hvordan taletiden kan opdeles, således eleven guides i den socialeforståelse af, at andre også har deres taletid eller hvor meget taletid barnet har.

Tryk her —–> Taletid


Teenagesprog og Takt&Tone sprog

Mit fokus er hvordan vi guider til den rette adfærd fremfor at sige hvad man ikke må. På trods af det kan jeg stadig undre mig over at en så simpel historie der kridter scenarier og strateger op virker så godt for mange elever med særlige behov.

I historien herunder kræver det, at eleven sprogligt kan forstå budskabet. Jeg tænker at de lidt større elever på mellemtrinnet kan bruge den og ellers er det udskolingselever/udskolingsklasser. Historien kan ikke nødvendigvis stå helt alene. Der skal om muligt lige guides og støttes til det den nye adfærd bliver en strategi. Mange voksne undres, men i de allerfleste tilfælde har det givet pote. Så måske noget du kan bruge. 

Tryk på billedet – derfra kan du så downloade den 🙂


Når jeg siger, at jeg er ligeglad …

Jeg har ofte oplevet, at elever siger noget, men mener noget andet Tager vi det eleven siger for “gode varer”, kan vi komme til at misforstå og fejltolke. Måske reagerer vi på det de siger fremfor, hvad det egentligt er et udtryk for.

Dette værktøj har bragt mig videre, så jeg sammen med eleven kunne være detektiv på, hvad det egentligt var på spil og støtte dem i en ny strategi – fremfor de fastholdt en strategi der kunne medføre at de virkede uempatiske. Hjælper vi ikke eleven med et nyt spor, bliver de siddende i rillen. Hvis problem er det? I min tankegang er det os der skal finde de kreative løsninger og se om vi kan guide eleven videre i ny udvikling. Jeg håber, du kan bruge ideen 🙂

Tryk på billedet. Derfra kan du så downloade den:

 


Barnet / eleven der har svært ved at tabe

Barnet der har svært ved at tabe

 

 

 

 

 

Tryk her ——> Barnet der har svært ved at tabe


Barnet eller eleven der virker stædig og som skal støttes i fleksibilitet

fleksibilitet

Tryk her ——> Støtte til fleksibilitet hos barnet eller den unge

 

 

 


Barnet eller eleven der glemmer at få jakken på!

jakke på eller ejTryk her ——> Ophæng til døren om der skal jakke på eller ej.

HUSK at lave en lamineret pil, der kan viser, hvad den aktuelle temperatur er!

 

 

 

 

 


Elevsamtaler er vigtige

samtaleHvis du gerne vil have en manual ift. hvordan man kan bygge en samtalestruktur op er du velkommen til at udprinte denne. Den er med udgangspunkt i Ross W Greenes Samarbejdsbaseret Problemløsning og tilføjet nogle af mine egne noter.

Du finder manualen —–> her

 


Følelses-planchen

FølelsesplakatEn planche til at printe ud til klassen eller gruppen af børn. Denne kan tydeliggøre, hvilke følelser der kan være på spil .

Termometeret kan bruges som et konkret kommunikationsredskab, der kan fortælle, hvor meget eleven føler den pågældende følelse.

Et forslag kunne være, at man kan måle følelserne fra 0-10. F.eks. 0 = ikke sur 10 = meget sur.

Du finder planchen —-> her

 


At stå i kø

At stå i kø kan være svært! Her er et visuelt forlæg af, hvad eleverne skal huske, når de skal stå i kø eller gå på række.

Du kan få den —-> her

 

 

 


Skabelon til “I weekenden har jeg…”

Du finder den —-> her


Måle følelsen

Du finder den —–> her


Retningslinjer for drikkedunke i timerne

Du finder den her —> her

Du kan læse mere om drikkedunke i blogindlægget herunder

(tryk på billedet)

 


Du kan også se nærmere på mine KlasseAgent produkter 

 

GemGem

GemGem

GemGem

GemGem

GemGem

GemGem

GemGem

GemGem

GemGem

GemGem

GemGem

Del - så bliver jeg glad