Frikvarter

I dette produkt får du:

1 Frikvartersplanche til udprinte i A3

Et forslag til vælge-lege-tavle for fx børnehaveklassen, der sikrer svar på Hvad, Hvor og Hvem

1 video hvor jeg fortæller om, at elever kan have brug for at blive hjulpet til, hvad, hvem og hvor de skal lege i frikvarteret. Jeg uddyber også mine overvejelser af ideen om, hvorfor hvordan er med på planchen og at det kan støtte op om fokus på at udvalgte lege kunne støttes af at have enkle må-regler.

Undgå faldgrupper

Jeg oplever ofte to faldgrupper, når jeg ser voksne aftaler frikvarterer med klasser.

Derfor giver jeg dig et indblik i disse faldgrupper, så du en har mulighed for enten at komme rigtig godt fra start med at lave aftaler om frikvarterer med eleverne eller blot justere, det system, som I bruger allerede.

Frikvartersplanchen er tænkt som ophæng og som en huskeseddel for voksne og elever.

Planchen er tænkt som en pædagogisk hjælp, når der laves aftaler omkring frikvarteret således, at det huskes at komme rundt om de vigtigste H´er og dermed svar på et kommende frikvarter.

At få aftalt og hjulpet elever på vej med frikvarterer er især vigtigt for mere sårbare klasser med en høj procent del af elever med særlige behov eller fx specialklasser.

Min erfaring er, at det støtter elevers tryghed, overblik og at komme godt fra start med et frikvarter.

Dét at sætte fokus på den pædagogiske indsat, hvor vi er på forkant i stedet for bagkant med eleverne, kan øge det at lykkedes i et frikvarter.

Det fleste jeg kender er glade for fokusskiftet fra, at vi bruger tiden på pædagogiske strategier, der giver elever et preview til at blive klar til frikvarteret istedet for, at vi pædagogisk er på bagkant og konflikthåndterer efter frikvarterer.

Hvad vil du helst? 

Du kan få fingre i miniproduktet for

Pris:

49.99 kr. m/moms

Køb “Frikvarter” med kreditkort klik her >>

Køb “Frikvarter” med  EAN nr. – klik her >>

Del - så bliver jeg glad