Robusthed og Skole

Indlægget indeholder affiliatelink… øh…hvad er det?

Robusthed i skolen

Danske skolebørn er pressede! Det er forskerne enige om (Folkeskolen 22, 2018)

Sidste år påpegede en rapport på, at næsten hver fjerde elev mistrives i en grad, så de har behov for særlig støtte (Center for skoleforskning)

Begreber som robusthed og resiliens bliver flittigt beskrevet for tiden

og jeg får det indtryk, at eleverne “mangler” noget …

Jeg må indrømme at jeg bliver forvirret, fordi jeg oplever det som om, at der er mere fokus på,

hvad eleven mangler

end på

hvad skoleomgivelserne mangler

BUM

Jeg ved godt, at nogle ville mene, at jeg nu falder i den “klassiske kritik” om udvikling af robusthed.

Men det er jeg faktisk i tvivl om, om jeg gør, for jeg er bestemt ikke imod, at der skabes måder/metoder til at styrke elevers livskvalitet på, støtte dem i personlige egenskaber, styrke individuelle kompetencer, forstå sig selv m.m.

Men jeg bliver bekymret, hvis der nu sker et ensidigt fokus på hvad eleverne “mangler” at lære

Fokus på miljøet rundt om eleverne!

Der er faktisk noget vi kan kontrollere hver dag, når vi går i undervisning og som jeg oplever støtter elevers robusthed!

Jeg er ofte i forløb med medarbejdere/ledere omkring stressede klasser og elever med diagnoser/betegnelser. Det er elever som stresses af, at der ikke er balance mellem 

det de formår

og

det vi kræver

Så jeg er optaget af, hvad miljøets rolle har på elevers robusthed…..

 

Fokus på miljøet

Kan vi via miljøet påvirke elever og elever med særlige behov til en større robusthed?

JA i mit perspektiv kan vi godt! Det er dét jeg arbejder med hver dag og jeg ser, at der ligger mange muligheder i praksis

Specifikt kan vi give elever mere overblik og gode muligheder for, at lykkedes i undervisningen.

Det gælder for ALLE børn, netop fordi børn uden diagnoser også ser ud til at blive mere skrøbelige

Der er mange steder vi kan støtte rundt om elever:

Den fysiske ramme (det vi kan se og røre ved i lokalet)

og

organiseringen (overblik) 

Det er disse to steder i praksis vi skal starte først

fordi

det sænker stress (for alle elever og de voksne)!

Det ved dem jeg har vejledt og dem jeg har holdt foredrag for. De kender mine visuelle modellerne og har fået mange indblik i praktiske muligheder – i miljøet.

Hvad giver et fokus på miljø-praktiske-muligheder??

Når jeg har vejledet medarbejdere, hvor der specifikt er arbejdet med overblik, gode fysiske løsninger i klasserummet og en øget organisering har medarbjedere oplevet at hele klasser er blevet

  • nedstresset
  • blevet trygge
  • blevet mere rolige i klassen
  • fået overskud
  • viser mere empati
  • kan nås bedre pædagogisk
  • husker bedre de gode strategier m.m.

og alt dét støtter automatisk en udvikling mod øget robusthed, resiliens, øget mentalt fleksibiliet og en motivation til at udvikle sig!

Derfor er mine spørgsmål

Hvordan skaber vi miljøer rundt om elever, der støtter deres udvikling til at blive den stærkeste udgave af dem selv?

Hvad kan vi voksne gøre mere eller mindre af rundt om elever og den faglige / sociale læring?

Mit bud er at vi kan komme langt i at de voksne ændre noget i rammerne rundt om elever først, så de dernæst bliver modtagelige for tiltag, der hvor der arbejdes mere specifkt med forskellige tiltag til resiliens og robusthed.

Jeg ser ihvertfald det virker!

Så måske skal vi “flippe” tanken fra,

hvad der skal støttes hos eleverne af kompetencer

til i første omgang at have fokus på

hvad vi kan gøre i miljøerne rundt om eleverne

 

KH 

Lill

 

Del - så bliver jeg glad

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *